Someday_歌词简谱_0

Someday_歌词简谱
演唱:OneRepublic
发行时间:2021-08-27

5  2  3  1   3  1  2  ·  4  5  ·  5  7 |  1    7  |  2 
W  e    d    o  n  &    #  8    2  1    7    ;    t  

1  7  6 3  2  1  ·  4  |  4  5  3  2 2 |  2 2  ·  1 ·  
 n  e  e  d  Y    e    a  h    o  n    e      d    

3 2  |  4 |  3  ·  3  7  |  1  |  3  |  5 |  4 |  1  ·  
a  y        d    o  w    n        t    h    e    

5  |  5  2  5  6 1 7  7  ·  5 ·  1 |  4    1  3  1 |  
   l  i  n  e    b  e    f    o    r    e    w    

3 3  6  ·  7 |  1 1  6  ·  5    5 ·  1 6  1  |  3 |  
e    b    o    t  h      r    u    n    o    u    

6 |  3  ·  7  4  |  3 3  1 3  2    5 2  6    6  3    
t        o  f      t  i  m  e    Y  o  u    &  #    

1  |  3  3  1  ·  4   7 1  5 |  5  4 |  1  4  2 6  4  
8    2  1  7    ;    r  e      g  o    n  n  a    s  

|  7  |  5  4   3  ·  3    7  5  1  1    2 1    3  2 
 e    e  T    h    a    t    s  o    m  e    d  a  

|  4  7  4  |  7  5  ·  6  4 |  2    2  |  1  |  5  5   
 y    w    e  &    #  8    2    1    7    ;  l    

7  |  4  ·  6    4  ·  5 6  |  7  ·  7 2 7  7  5 6  ·  
l        b    e      a    l    l    t  h  a  t    

1  5  ·  6  |  6  3  |  1  ·  6  6    5 3  5  4 5  ·  7 
 w    e      n    e    e  d    S  o  m  e  d    a  

·  6    1  4  1  ·  7  6  6 |  4 6  6    7  ·  5  6  ·  
 y      w  e    &  #  8    2  1  7    ;    l  l    

3    7   1   7  |  4  |  1 6  2  |  6 4    3 2 4  
   b    e        a    l  l      t  h    a  t    

7  ·  7  6  5 5 1    6    1  3  3  6  5  ·  5  5  6   
w    e    n  e  e    d    I  &  #  8  2    1  7  ;    

1  ·  7  6 3  4  ·  1  1  |  2  3  1  4  7 5  4 1  3  4  
v    e    b  e    e  n      t  h  e    b  e  s  t    

|  4    6  ·  7  3  |  7  ·  7  ·  4  5  |  4  |  3    6  
 b    e    e  n        t    h  e        w    o  

|  4  7  ·  4    3  1 ·  6  |  3  ·  1  3  4   1   7 
 r  s    t      b    e    e    n    a        g  

|  5   2  6 5  ·  3 |  7  6  1   3    1  2 5  7 4  
 h    o  s  t        i  n      a      c  r  o  w  

4 ·  3  4    4 ·  7  ·  7 |  7  |  2  |  5  5 |  1 7  
d    e  d        r    o    o    m    O  h      y  

2  ·  3    1  6 1  ·  1   4  ·  4    6  5  ·  7  1 2  
e    a    h    y    e    a    h      y    e  a  h  

|  4  1  |  6 ·  6  7  5 4  1  |  3    2    6 6  7  3  
   y    e    a  h  I    t    o    o    k    a    

|  3 ·  7 7 5  4  1  ·  3  1  5    1 |  3  5  3 3    
 c    h  a  n  c  e      t  o    o    k    a      

1    6 6  2 2  7  ·  2  |  4 7  5  7  |  5    2   6 
t    u  r  n    t    o    o  k    a        d    i  

4  ·  7    3 5  7  3    1  |  4    2  6 7  2  6  7 |  
v    e      a  n  d        i    t    l  e  d      

2 1  4    4 |  3 |  3 7 7  4 4  4 1  7 2  2  4 7  
t  o      y    o    u  O  h    y  e  a  h    y  e  a  

5  5    3 |  2  1  ·  2 7  7  5  ·  2  ·  5  1   7  |  
h      y    e  a    h    y  e    a    h  S    o    

6 3   1 2    5  2  5  ·  6 2  7  |  1  |  6    6 6  
 m    a  n    y    t    i  m  e    s        t  h  

·  7  2    3 ·  2  |  3  1   5 4 |  1  ·  7  ·  6  7  
 a  t        I      w    i  s    h        w  e  

|  3    7    5    4  2  ·  6  ·  4  ·  3  1  2  |  5  1  
     c    o    u  l    d        b  e      a  n  

6  1  ·  1  |  3  |  5  1 ·  5  5 7 5  2    5    4    
y  w    h    e    r  e      b  u  t      h    e    

6  6  6  ·  1    6  2 5  6    4  ·  3  4    1  |  7  7  
r  e  S    o      m  a  n    y      t    i    m  e  

·  7  |  4  3   4 2 6 ·  7  2  5  |  2  ·  3  ·  3    
 s      t    h  a  t      I      w    i    s    

4  |  7 ·  6 7  4  1   6   3 6   3  |  2    3 3  
h        I    c  o    u    l  d        s    e  e  

 1  5  ·  7    1  3    1 6    6  ·  7  4 6  3 5 ·  
 W  h    a    t      y  o    u      s  e  e      

3  2    7  2  ·  4  ·  4  2    1 |  3 6  |  5  |  7 6  
s  o      c    l    e  a    r      s    o      c  

|  7 5 3 |  7  3  5  4  6 ·  7  6  7  |  4  ·  5  3   
 l  e  a    r  O  h    y    o  u      s    a  y    

5  ·  7  3  |  7   6  ·  1 |  1    5  5  3  |  7 3  5  
   s  o    m    e    d    a    y    w    h  e  n  

4  2 5  7 ·  1  7  ·  6  ·  4 1  |  7 ·  2  5  ·  3  ·  
 w  e  &    #  8    2    1  7    ;    r  e        

7  |  3  1 |  7    4  2  2  7  ·  5    7  4  |  6  ·  4  
o    l  d    e    r  W  e  &    #    8  2    1    7  

1  ·  1   2  |  7 5  |  4    7  7  4 ·  1  ·  2  2    
;    l    l      b    e      s  h    i    n  i    

5 ·  1 1    1  7    4  ·  4  6  1    4  |  7  3  4    
n    &  #    8  2    1    7  ;      l    i  k  e    

5  |  3  ·  6 2  7  |  1 |  7  3  7  2 4   7 1 4  |  
   w    e  &  #    8    2  1  7  ;  r    e    g    

7  |  2  |  1  ·  5   5  1  6  |  2  4  4  ·  6    5  1  
o    l    d        y  e  a    h    w    o    n  &  

 5  3 3  ·  2    2  |  7  4  ·  3 ·  1 ·  2  5  3  ·  
 #  8  2    1    7    ;  t        w    e  W  o    

2  5  3  5  7    5  5  3  7  ·  1  5  4  3  2  ·  1  5   
n  &  #  8  2    1  7  ;  t      w  e  W  o    n  &    

1  4  ·  4  |  3    6  ·  2  2  ·  1 |  7 ·  1    4  |  
#  8    2    1    7    ;  t        w    e    W    

4 ·  7  3  ·  6 5 4  ·  2  4 5 |  5  |  7 ·  2  |  7  
o    n  &    #  8  2    1  7  ;    t        w    e  

5  7  |  5 7 |  2  6    4  |  7  7 6  5  3 |  5 2  7 
A  n    d      s  o    m    e  d  a  y      w  h  e  

4  5  3  |  5 |  3  5  5  ·  2  3  2  ·  1 |  1  2  5    
n    w    e    &  #  8    2  1  7    ;    r  e      

5  7  4 2  |  2 4 ·  5  |  7 1 2  ·  6 2  1  |  6  ·  
o  l  d  e    r      I    &  #  8    2  1  7    ;    

3  7  |  2  7  6  5  |  4  ·  5  |  2  3  ·  5 1 |  7  7  
l  l      b  e      y    o    u  r    s      a  n  

 7    5   3  ·  7  ·  7    3    2  ·  7 ·  1  5    
 d        y    o    u    &    #    8    2  1    

2  |  7    7  5   5 1 |  5 ·  5  ·  5  ·  3  |  3  ·  
7    ;    l  l      b    e        m    i    n    

2  1  7   4    5  6  7  ·  4 2 6  |  1 6  3 |  2  |  
e    b    e      h  a    p  p  y    H  a  p    p    

2  2  7  |  3 ·  1  5  |  7    1  7 |  2    7  ·  1 7 
y  H  a    p    p  y    O    h      y    o    u    

2    6  4  4  6  4  ·  6  ·  1  6  5  |  2  1 3  6  3  2  
s    a  y    s  o    m    e  d  a    y    w  h  e  n  

2    6 3  ·  2  2  7 |  5    2 4 7 4 |  1    1  3  
   w  e    &  #  8    2    1  7  ;  r    e      o  

·  1  ·  5 |  4    3  3  4  ·  2 ·  4  3  1  ·  3  1  6  
 l    d    e    r  W  e        w  o  n    &  #  8  

4 7  6  1  |  5  2  6  3   4  ·  3   3 ·  4 3  ·  2  
2  1  7  ;    t    w  o    r    r    y      &    #  

3    5 ·  5  7 5  ·  2  7  2 6  1  6  3  5 6  ·  2 7  
8    2    1  7  ;    b  o  u  t    t  h  e      t  h  

5  |  6  7  |  5   7 6 |  7  |  3  ·  1  ·  4  7  6  4  
i    n  g    s      t    h    a    t      w  e    

·  6  1 3  |  1  4  |  5  6  1  ·  2 4 2  1   6    2  
 d  o  n    &  #    8  2  1    7  ;  t      n    e  

·  1 5 |  2    4    5 7 2 ·  3  ·  3  ·  3 |  2  |  
 e  d    W    e      d  o    n    &    #    8    

7 ·  6  6 ·  2  4  3  4  3 5  ·  7  |  3  2    6  ·  5  
2    1  7    ;  t    n  e  e    d    Y  e    a    h  

|  5  |  5  7  2 |  5  ·  2  5 6  5  |  1    2    3 |  
     o  n  e        d  a  y      d    o    w    

1 4   6    5  1  |  7    1    6  2  |  4  ·  7  7  |  
n      t    h  e        l    i  n    e      b    

7  ·  1  ·  1   6  ·  4    5  6  |  2 |  6  ·  2  ·  4  
e    f    o    r    e      w    e        b    o  

 2  ·  4  ·  6  6    4  6    6   4  1   3 6  5 |  
 t    h      r    u  n        o  u    t    o    

5  5  2  7  ·  1 5 ·  2   5  |  5  2    4  |  4  2  4  
f    t  i    m  e    Y    o    u  &    #    8  2  1  

 5  |  2 5  6    3  |  3    5  ·  4  2 3  3    6 ·  
 7    ;  r  e        g    o    n  n  a      s    

1 1  1  ·  6  4  |  7  1  |  6  4   1  1  1  ·  4  ·  3 
e  e  T    h  a    t      s  o    m  e  d    a    y  

7  1  6   6  1  6    2  ·  3  |  1  |  7  7 ·  1  |  3 
 w  e    &  #  8    2    1    7    ;  l    l      

6    7 |  7    6    3  ·  6  7 7  4  5 5    7    1 
b    e        a    l    l    t  h  a  t        w  

 6  7  6  5 1  5  3  6    1  2  |  5 6  ·  6  6  |  3  
 e    n  e  e  d  S  o    m  e    d  a    y      w  

6  ·  1  3  1  |  2  3 ·  7 |  4  7  3 |  1  |  4  1  |  
e    &  #  8    2  1    7    ;  l  l        b  e    

7    3 4 7  5  5  |  6    4   1  ·  5  7 4 ·  7  ·  
   a  l  l    t    h    a    t      w  e        

6  ·  3 |  1  7  2  5  |  1  |  2 2  4    2    4  5  2  
n    e    e  d  O  h        y  o  u        s  a  y  

5 1  ·  2  |  1  1    5 3  |  6 7  4  7 7  1  ·  1 |  
 s    o    m  e    d  a    y    w  h  e  n        

1 ·  1    1 3    3  1  2  ·  3   1  |  6  7  4 ·  6 
w    e    &  #    8  2  1    7    ;    r  e      o  

6  ·  4  ·  3  4  ·  5 ·  5  2    3    5 ·  5 |  7 4  
l    d    e  r    W    e  &    #    8    2    1  7  

|  3  7  |  5 7  |  5  |  4    7 |  4  1  |  1 7  |  3  
 ;  l    l      b    e        s  h    i  n    i  

6    1  1  4  |  3 |  3   5  |  3 4 |  4  5  |  5  ·  
n    &  #  8    2    1    7    ;      l  i    k    

2  ·  3 |  3 ·  5  ·  7 ·  4  5 |  1  6  3  1    7    
e        w    e    &    #  8    2  1  7  ;    r    

3  3  7  |  6  ·  7  5 2   2  3  2 1 |  2  ·  2 ·  3  
e    g    o    l  d      y  e  a  h        w    o  

|  6  7  6 6  7 |  6  |  6    1    5   5  3 ·  5  |  
 n  &  #  8  2    1    7    ;    t      w    e    

5  3 1  5  6  5  1  |  6  4  6 |  6  2  2    1  ·  3 ·  
W  o  n  &  #  8  2    1  7  ;    t    w    e    M    

7 |  3  5  3  7    5 7  ·  7 ·  4  2  6    7  ·  4  |  
m      s  o  m    e  d    a    y    d    o    w    

7  ·  3 |  4  6  3 ·  5  2   5  5 2  ·  2  |  4  7  6  
n        t  h  e      l    i  n  e        b  e  f  

|  1   1  3  1  |  3  ·  1  4   7  2 2 |  6  ·  2   
 o    r  e      w    e      b  o  t    h        

4  7  2  2 |  6  |  3 3  2  3 6  |  2   4  7  3 5   
r  u  n      o    u  t    o  f        t  i  m  e    

3 ·  4 3  7  |  2  ·  2  2  |  2  2  |  2 6  2 3 |  4  
Y    o  u  &    #    8  2    1  7    ;  r  e      g  

4  ·  7 2  2  6  |  1 7  1  ·  1  ·  1    1    2  4  1 
o    n  n  a      s  e  e    T    h    a    t    s  

1  7  3  ·  1  2  |  4    4  4 2 ·  7  6    4  ·  5 1 
o  m  e    d  a    y      w  e    &  #    8    2  1  

1 ·  6  ·  7 1  2    5    4    5    3  6  ·  1 1   
7    ;    l  l      b    e        a  l    l      

3  |  3  ·  3 ·  4  5  ·  4  3  7  |  5 5  1  1 
t    h    a    t      w  e      n  e  e  d