Too Many_歌词简谱

Too Many_歌词简谱
演唱:PANTHEPACK
发行时间:2021-09-17

3  2  7 1 |  2    7 2  ·  5  5  1    2    6  2  |  1  
T  o  o      m    a  n    y    o    f      y    &  

 7  1  7 6 7  2  2  2  1  6  1  ·  7    7  |  6    7  
 #  8  2  1  7  ;  a  l  l    t    r    y    n    a  

6    3  2  3 4  4 7  ·  1  7  6    7  |  5    1  4    
   b  l  a  m  e      u  s  T    h    e    r  e    

6    6  7 1  ·  6    7  ·  4  5 7  5    1  6 4  1  |  
&    #  8  2    1    7    ;  s    t    o  o    m    

4  3 ·  2 |  2    3 ·  3 7  ·  3 |  6 4  3    3  2  
a  n    y        f    l  e    x      f  o    r    

4   4 6 4    1  5 1  6  6  ·  6  ·  4  |  5  1   2 
a    n    A    s  i  a  n  T    o    o      m    a  

|  6 7  |  6  |  3 3  6 4  1  7  3  ·  1  |  3  5  5 5  
 n  y    T    o  o    m  a  n  y        k  i  l  l  

|  6 ·  7 ·  7 1 2  7 4 5 7  |  7  1  |  6  5  7  |  
 s        w  e    l  o  s  t      t    h  e      

5  |  6  7 |  5  ·  6  ·  6 4 |  3 2 ·  5  6    1   
c    o  u    n    t    T  o    o      m  a    n    

6  |  4 ·  1  ·  2  ·  5 2    6  |  3  4 2 1  ·  4 ·  
y        d    e    a  l    s      w  e      c    

7  1  |  3  7 1  ·  6  ·  5 6  2 |  4 4  2  6  |  3 ·  
l  o    s  i  n    g      n  o    w  W  a  y        

3 |  4  ·  3 5  |  7  |  1 |  7  7  6  1 4   7  6  1  
t    o    o      m    a    n  y    p  e    o  p  l  

 7  6 1    6  ·  7  1  1    6  4  2  |  4 1 ·  7  2  
 e    t    r    y  n  a      t  a    k  e      t  

·  1 6  |  4  ·  3 |  7  |  6  4  1  3  ·  5 ·  3  4 ·  
 h  e        c    r    o  w  n  T    h    e  r    

4 2  5 4 5    1  4 1  5  ·  1  6  1  7 ·  7  4 7  2 
e  &  #  8  2    1  7  ;  s      t  o  o      m  a  n  

2  |  5    6  1  |  5  6  5  2  ·  5    5 3  ·  7 2  ·  
y        o  f      e  m  W    a    y      t  o    

2 7  |  5  7  |  4  |  7 ·  1  5  1  |  1  2  ·  7 5    
o      m  a    n    y      d  e    m  o    n  s    

5 ·  2   4  |  7  6  |  7  |  3  ·  2  6  1  6 |  3    
   o    n      m    y        b  a  c  k    T    

3   7  |  2    5  5 4  7 5  5  6    2 |  2 3 2  ·  
o    o        m  a  n  y    c  l    o    w  n  s    

6 7  4    4  7 ·  5  2  4 ·  7  7    2  4  |  7  2  7  
 t  r    y  n    a    s    t  e    a  l      f  r  

·  2 4  ·  7 ·  2   4    6   6  |  2 4  ·  2 ·  6 
 o  m        m    y        b    a  g    T    o  

2  |  1  4  1  |  7  5  6    2   6  ·  1  ·  5    6  ·  
o      m  a    n  y      t    i    m    e    s    

1  2  ·  3 2  6 7  |  3 5  ·  1 ·  5    6  |  2 ·  4 
 h    a  d    t    o      s    e    l    l      

3   5 6 5 1  2  1   1  |  3 ·  7  4  |  3    7  ·  
m    y    s  o  u  l        I    T  o    o        

3  |  5 ·  5  3 ·  1    4  5 1  3  3  1  2    3  2 |  
m    a    n  y    T    o  o    m  a  n  y      l    

4  6  2  5  ·  1  |  6  1    6  4  1    4 2 ·  6    6  
i  e  s      j    u  s    t    w    a  n    t      

1    3 |  1  ·  3  ·  4    4    5    7  |  6   4  |  
a        w    a    y        o    u    t    T    

6  4  2  4  7  2  ·  1 1 1  |  5  ·  6  3  ·  1  ·  1    
o  o    m  a  n    y    e    y    e  s        i    

3  |  4  4  1  ·  4  6   3  1 6  6    4  3 |  6  ·  7  
t    &  #  8    2  1    7  ;  s      a  l    l      

·  2  |  4  3    7  ·  4 6  2    7  ·  3  ·  7  2 7  4 
 o    n      m    e    n    o    w    Y  e  a    

4 3    2    6  1  ·  6  ·  1  6  7 ·  6  ·  4  4  6  ·  
I      m    a  d    e      i  t        c  a  u    

1  ·  1 5  6 7  ·  4  |  1  1   7  1 2 4  ·  2  ·  7 
s    e    I      s    h  o    w    e  m        w  

 1  1  5 7  ·  2 1 |  7    2 5  |  3 1  ·  3  6  6  
 h  o  &  #    8  2    1    7  ;    s      t  h  e  

|  7  5 1  |  6 |  2  4  ·  3 7  6    7  5  7 |  1  2 
   r  e    a    l      b  o  s    s    n    o  w  

·  3    4  |  2  4  |  5 ·  2  |  6  ·  7  3   1    7 
 I        k  n    o    w    T    o  o    k      

·  5  ·  1   4  7  |  6 6 ·  4  |  4  ·  1  |  3    7  
 t    i    m  e      o    f    f        f    o  

|  3  4  |  2  6  7  7 |  6  4  ·  7  |  5  2  6 ·  3 ·  
 r      m  y  s  e    l  f    D    i  d      m    

6 7  |  7  1  7  1  |  4 2  6 5  |  5  ·  6 4  7  |  1  
y      m  i  n  d      g  o  o    d      f  o    r  

5  |  3  1  ·  6 6  4 ·  1  ·  3  2  4    6  6    2  6  
   t  h    e    m    o    s  t      p  a    r  t  

·  6 4  6  3  1  |  5  ·  1   4  |  7  1  4 ·  7  |  5 
 K  n  o  w      i    t    &    #  8  2    1    7  

·  5  ·  1    4  ·  5    2   1 ·  5 3 ·  7 1    1  
 ;    s        b    e    e    n      a      m  

·  6  |  4  |  7  6  3  7  ·  1    5    4  ·  1  4  6  4 
 i    n    u  t  e      t    h    i    s    i  s  

1 4 6 7  2  2  ·  6 2 3 |  1 2    6  |  6 3  2 |  
 s  o  m  e  t    h  i  n    g      e    l  s  e    

3  ·  5  |  2  7  4  6  |  2  2  7 |  4   7    5  7 1  
I        d  o  n  &    #  8  2    1    7    ;  t    

 7  7  5  7 6  5 ·  7  1 ·  4  1  4    2  6  6  6  ·  
 t  a  k  e    c    a  l    l  s      s  o    d    

2  7  ·  5    4  3 7  6  |  5  6   6  |  6  6  5 |  1  
o  n    &    #  8  2  1    7  ;    t      c  a    l  

5  2 3  |  2  3    7  ·  7  ·  3  5 |  3 ·  5  4  ·  6  
l    m    e  子    弹    不    能  躲        c  o    m  

4  4  |  3  5  |  2 6 6 2    3 1 6  1  5  ·  2  ·  4 
i  n    g      a  t    m    e  时  间  不  够    多      

7  ·  7  5 4  3  3  2  |  4  |  5  |  2 1  1  7  ·  3  4  
f    l  y  i  n  g      t    o    p    s  p    e  e  

·  5 |  6  |  4 5   5  5  1  |  6  ·  7  6  3   6  4  
 d    日    落  之    前  发  现    我    人  已  经    到  达  

3  ·  2  ·  4  |  4  ·  4  3 ·  4  5  ·  4  1   3   2  
巴    黎        y    e  h    T  o    o      m    a  

4  |  5 6    4 4 4  3 3 2  4    1    7  5 6  ·  2  
n    y      r  e  a  l    a  n    d      t  o    o  

6    1 ·  7  ·  3    6 ·  4  1 7 |  1    4  5  7    
   m    a    n    y      f  a    k    e  数  不    

3  3  ·  2 6    3  4  ·  7  6    7 ·  2  7  |  2  6  4  
清  的    b  a    d      g  u    y    s  围    在  周  围  

·  7  7  |  7   5  ·  5  3  5    2 ·  2  ·  3  |  7  2  
 T  o    o        m  a  n    y        m    e  s  

2 ·  5  4   1  ·  6  |  4  ·  5  6  |  1  6   1  3  5  
s    a  g    e    s        I  &    #  8    2  1  7  

|  7 4    4  1 6    1 5  ·  7  3 |  1 ·  6  4  1 5 
 ;  m      f  i    n  n    a      e    r  a  s  e  

5  6    5  ·  2 7 |  1 3  |  6  6    5  ·  5    3  6  
他  们    甚    至  都    不  敢    来  直    视    m    y    

2  2  ·  2  6  2  7 6  2  ·  6  ·  1  7  7  6  2  ·  7  5  
f  a    c  e  T  o    m    a    n  y    c  a    s  h  

 4  |  1  ·  1  1  ·  6 2  ·  1  ·  5  4  5   7  4  1 
 赚    到      塞    进  m    y      r  o    o  m  但  

3  |  2  7    1 2 6 4  ·  3  |  3  ·  5  6  |  2  6 |  
我    时  间    比  金  钱  贵        t    h  a    t  &    

7  7    7    2 ·  3  3  |  3  2  ·  5  1  6 |  5 7    
#  8    2    1    7  ;    s      t  r  u    e  D    

2    5  2   2 ·  5  ·  1  4 ·  4 ·  3  2  1  1 ·  5 
o    n  &    #    8    2  1    7    ;  t    m    a  

|  3  5    6  5  |  1  4  1 ·  2    2  ·  3    1  |  6  
 k  e      p    l  a  n    s        b    u    t  

1  2  6  4  1  5  |  5    2  |  1  2  2  2  7  |  5 4  6  
 I  &  #  8  2    1    7    ;  l  l    m    a  k  e  

6  |  6  |  6  6  |  4  4    6  |  3 1 1  |  4  3 2 ·  
   e    m      f  o    r      u  不    要  在  发    

7 ·  6 2  7 |  1  |  4  1  |  5   2  |  3  |  2 |  6  
呆      b  a    b    y      s    h    o    w      

3  ·  2  5 ·  2  5  1  ·  2   1 2  5  ·  4  |  1  ·  7  
m    e      w  h  a    t      i  t        d    o  

 2 2    6    7  ·  6  3  |  6  |  7 5  3  7  ·  6 4  
 T  o    o        m  a    n    y  T  o  o      m  

|  6 1  7  ·  2 ·  2  4  ·  4  7    6 |  6  6  2  |  6 
 a  n  y        l  i    e  s        a  n  d      

|  1  |  4  ·  2    4  1   7  |  1  7  ·  1 2  ·  3  2 
 f    a    b    r  i    c    a  t    i  o    n  s  

1 |  1  4  3  5    3 ·  4   6  ·  3  ·  7  |  6  6  ·  
T    o  o    m    a    n    y        o    f      

7    7  2   1  7 4  7  6  4 ·  1  4  6    4  6 |  4 
y    &  #    8  2  1  7  ;  a    l  l      t  r    y  

3  ·  5  ·  5  |  2 1  3 6   6    4  2  3 ·  2 ·  7  
n    a        b  l  a  m    e      u  s    T    h  

 3 ·  3 6 4  2 |  3   7  5   4  |  5   7 2 ·  
 e    r  e  &  #    8    2  1    7    ;    s      

6  ·  5    1  3   2  5    2 |  1 3  5  5  ·  4  ·  6  
t    o    o      m  a    n    y    f  l    e    x  

1  ·  5  |  2  6 |  6  |  7  2  3 ·  7  |  5  2  |  2 6  
   f    o  r        a  n      A    s  i    a  n  

|  2 ·  3  5  ·  5  ·  6 |  5  |  6  6  3  7  3    4  6  
 T    o  o        m    a    n  y  T  o  o      m  

|  5  ·  2 |  3  2    1   7  4 2  1    2  |  4  7  ·  
 a    n    y      k    i  l  l  s        w  e    

1    5 4  1    5  3    6 2  |  6  ·  6 ·  2 ·  5 4  
   l  o  s    t      t  h    e        c    o  u  

7  2 3  6 3  4    4 6  5  3  5  6  4 |  5    2 |  7  
n  t  T  o  o      m  a  n  y    d  e    a    l    s  

4 ·  6  6  |  3 4  4  ·  3  4 6  5  |  1  |  1  5  |  7  
   w  e      c  l    o  s  i  n    g      n    o  

 4  7  4  3 1  |  2 |  6  5    5  6  3  |  3 ·  7 3  
 w  W  a  y      t    o  o      m  a    n    y    

|  2  2  5 7  3  ·  1 ·  3 6  4 2 5    3 |  5  |  2  
 p  e  o  p  l    e      t  r  y  n    a        t  

1  5  |  4  3 2 2    4  5 5 |  6  ·  1 5 4    4  2 
a  k    e    t  h    e    c    r    o  w  n    T  h  

3 7 ·  7 ·  4  4 6  |  3  |  2  |  7  5 7  2 4  4  ·  
e  r    e    &  #  8    2    1    7  ;  s    t  o    

3  |  4 2    5  3  6  ·  5  6  2 |  6   6 3    1 7  
o      m    a  n  y      o  f        e  m    W  a  

1 3  3  |  5   3   4  |  1    6 ·  7 ·  4  ·  6 |  
y    t    o    o        m    a    n    y        

2  2 5  4  |  1    4 ·  6 4  7  4  4 6  6  1  ·  1    
d  e  m  o    n    s      o  n    m  y    b    a    

1 3 |  2  7 ·  5  6 3    1 |  2  |  4  ·  2  ·  7  7  
c  k    T  o    o    m    a    n    y        c  l  

·  1 2 |  2    2  |  7 |  2 ·  6  |  6  |  1  ·  4  ·  
 o  w    n    s        t    r    y    n    a    

5  1  2  ·  6 4 4  |  4  1  1 1  ·  4   4 7 |  6  |  
 s  t    e  a  l      f  r  o    m      m    y    

4  |  6  2  |  3   7  |  3  7  ·  5 ·  2  6 5  |  7  7 
   b  a    g    T    o  o        m  a  n    y    

·  7 6    4   4 ·  3  1  ·  2  |  1 ·  3  3 ·  1  7 
 t  i    m    e    s      h    a    d      t  o  

6    1   2  6  |  3  ·  2 2 4 4  2  ·  7  |  4  |  4 
   s    e  l    l      m  y    s    o    u    l  

 6  2  1 ·  3  |  6 5  ·  1 ·  7    5  5 3  |  7  |  
   I  T    o    o      m    a    n  y  T    o    

4  |  3  2  7  |  4  1  7  6  2    1  3 ·  4  4  3  2  3  
o      m  a    n  y    l  i    e  s      j  u  s  t  

5 ·  3  5 7  4 1 1  5  |  3 ·  6    3  ·  3  2    1  
   w  a  n  t    a      w    a    y      o    u  

6  6  ·  4  7  1 5 4  |  7 6 |  1  |  4  6  |  6  3 7  
t  T    o  o    m  a    n  y        e  y    e  s    

|  6  6  |  2   3 1  1  3 7  2  |  6    2 2  7 4    
 i  t    &    #  8  2  1  7  ;    s      a  l  l    

1  ·  1  3  |  3 4 4  1 6 2 ·  6    4  2  1 1 6  2 
   o  n      m  e    n  o    w    Y  e  a    I    

5 |  7    4  4  3  6    3  ·  3    3    2  |  2 |  4 
m    a    d  e    i    t        c    a    u    s  

|  3 6  6    1 |  5  7 4  1 7  2  6  4 4 6  |  7  |  
 e    I        s  h  o  w    e  m    w  h    o    

5  ·  1    5  1    3 2 1 5  ·  3  6  ·  3   4  2  ·  
&    #    8  2    1  7  ;  s      t    h    e      

4   4 |  3 4  6 3  |  4  6  7  ·  3  6    1 ·  3 |  
r    e    a  l    b    o  s  s      n    o    w    

6 1 1  |  4  6  4  ·  4  1  2 1  ·  1 |  2  6  7  1  |  
我  有  数    不  清  的    成  就    你    假    装  看  不  见    

2  |  2  ·  1  5  5  |  2  3  1   5    5  |  4 4    7  
但    我    从  不  需    要  理  解    我    是    真  的    没  

|  7  4  5    4  ·  1  5  ·  1    1  ·  2 6 4 4  5  1  
 时  间  可    浪    费      除    了    赚  钱  其  余  时  间  

·  5 1 ·  7  3    4    4  |  1  5  6 6  4 7   1 ·  
   献    给  了    健    身    房  的  器  械  我  的    躯    

4  3 2  3  4  |  1    5  |  6  5  |  3  2  6  2  |  2 |  
体  怎  么  塞  得    下    我    野  心    同  样  年  纪    我    

5  5  ·  4  2  ·  7   1  1  3  |  3  |  2    4 2  ·  3  
是  C    E  O    但    你  还  没    毕    业    我  是    行  

6  |  4 4    1   3  6    5  |  1   3   4  4  ·  4  
走    的  器    乐      在    那    任    何    的  季    节  

·  6  |  4    6  2  3  5  |  6  ·  1  1    3  2    1  |  
 声    嘶    力  竭  制  造    声    音  即    将  传    遍    

7  2   7   2  4    7  ·  5  |  7 ·  1  ·  2    7    
整  个    世    界  T    o    o        m    a    n    

7  4 7  |  3    7  ·  1  6  4  ·  5 6  3  |  4  |  1  6  
y    p    r    o    j  e  c    t  s      l    o  c  

2  6  ·  5 1 |  6 ·  6  ·  4  3  |  3  4  1  ·  6 4 ·  
k  e    d      &    a    m  p    ;    l    o  a    

3  6  ·  6  4 7  4 1  5    1 4  1  2  |  1  5  |  3  6  
d  e    d    i  n    m    y    p  o    c  k    e  t  

7  7  7  2  |  2 6  4  1 |  4 6  6  |  6  |  1  7  2 2  
S  t  a  c    k  i  n  g      u  p        m  y    w  

3  |  2    1  ·  6  6  ·  3  5 2  4  ·  4  3 1  7  6  4  
a    l    l    e  t      m  o  v    i  n  g    f  a  

3  ·  1  6  1  |  1  5   3 2  1  ·  3  |  4  5  4  4  1  
s    t  e  r      t    h  a  n        a    r  o  c  

·  6  4   6 |  7 ·  5  |  6  6 |  3  1 4  |  2  5  7  
 k  e    t    N    o    t      a  b  o    u  t    

|  6  2  4 ·  3    6    7  4 1  2  6  3  ·  4  5    1 
 t  h  e        m    o  n  e  y    o    r      t  

 1  ·  6  2 5  |  6 1  |  2    3    7  5  1    5  2  
 h    e    p    r  o    f    i    t    d    o  n  

·  6  4    2  6  |  1  ·  1  3  4 5  1    4    5  ·  4 
 &  #    8  2    1    7  ;  t    f    o    r    c  

|  3 ·  3  4    3  |  3  |  5  6  |  1    5  ·  6    3  
 e      i    t    T    h  e        p    r    o  

 7    6  ·  7 2  5  ·  6  2  1  ·  3  |  3   4 5  2  
 d    u    c  t  s      g  o    t    t    a    b  

6 ·  4  ·  7    4  ·  2 7  5 ·  4  3  1  ·  6  |  3  |  
e        a    l    l    s    o  l  i    d    2    

6  3  |  1 2  3  |  4    7 6    5    1    6 ·  2  ·  
3      o  n      m    y      s    h    o    u    

6  |  2  5  2  |  4 ·  3  6    4   5  ·  3  |  1    7  
l    d  e  r        w  e        o    n        f  

6  |  7  3  3  2 1   3  1  6 |  1  2  ·  4  1  |  1    
i    r  e  L  o  v    e    m    y      l  i    f    

1  ·  6  6  2    3  |  6  |  7  2  ·  3  |  3 3  7 3  3  
e      a  l    w    a    y  s        d  o    i  t  

 5  2   2 6    6 3  |  1  |  5    5  ·  3  5  ·  6  
   m    y      w  a    y    T    o    o      m  

 2  |  5  |  2    1  5   7  ·  4  6  4  |  5  |  5    
 a    n    y    T  o    o      m  a    n    y    

2 5  |  1   1  ·  4  6 2  ·  1  5   4  |  2  ·  7    
 l    i    e    s    a    n  d        f    a    

4  4  ·  6  3 ·  2  |  6  2  3  5  ·  1  7  4 4    7  |  
b  r    i  c    a    t  i  o  n    s  T  o  o        

3  4    4   4  7 2  1 ·  1    3  1  7    5 1  ·  4  
m  a    n    y    o  f        y  &  #    8  2    1  

|  3  3  5 5  7 6 7  |  4  4  ·  5  ·  4 |  3 6 5  5  
 7  ;  a  l  l    t    r  y    n    a      b  l  a  

 3  |  6  ·  6  3  7  2 1  ·  5  |  1 5 4    5 7  1 
 m    e      u  s  T  h    e    r  e  &    #  8  2  

·  4  5 5  5 ·  5 5  2 |  5  ·  5  ·  5  |  7   2    
 1  7  ;  s      t  o    o        m    a    n    

3 ·  1  |  3  ·  7  |  6  5 |  6    2 7 2  6    7  ·  
y        f    l    e  x        f  o  r      a    

2  |  7 1  |  4   2  ·  1 5  ·  2  7 ·  2  ·  3    6 
n      A    s    i    a  n    T  o    o        m  

·  7  |  5  7 |  3   6 |  5 1  2 6  ·  6  6 ·  1 6  
 a    n  y    T    o    o    m  a    n  y      k  

·  4    5  6  5  2 7    4 3  6  5    3 |  1  ·  7  1  
 i    l  l  s    w    e    l  o    s    t      t  

 5    2  6 |  5 ·  6  5 4  3  ·  7  7 |  4 ·  2  4 
 h    e      c    o  u  n  t    T  o    o      m  

|  3  3  |  1 7  7  ·  1    4  ·  7 4 |  7  ·  2  ·  1  
 a  n    y    d    e    a    l  s        w    e  

4 ·  6  4 ·  3  6  ·  6  5 4  2 ·  7  1  4 7 2  2    
   c  l    o  s    i  n  g      n  o  w  W  a  y    

7  |  2 |  1  5  |  6 5  2  1 7  1  ·  7  |  2  4  4  1  
   t    o  o      m  a  n  y      p    e  o  p  l  

4 ·  6  3 4  |  6  |  4 7  ·  3  ·  7 5  4 7  1   6  
e      t  r    y    n  a        t  a  k  e      t  

3  3  7   7  3 ·  3  4  |  5  5   2    3 |  6 1  5 
h  e      c  r    o  w    n  T    h    e    r  e  &  

|  4  |  3  7  6   5 1  ·  7  ·  2    3  5 3    7  3  
 #    8  2  1    7  ;    s        t  o  o      m  

2  ·  4 3  ·  7 6  2 6  1  |  3    7  5 5  3  3  |  3  
a    n  y      o  f    e    m    W  a  y    t    o  

·  2 3   6  4  3  5 |  1  |  3 |  3   3  1  ·  3 1 
 o      m  a  n  y        d    e    m  o    n  s  

5 ·  3  4 4  3  1  |  2 |  5 4    2 6  ·  6  2  |  2 
   o  n    m  y        b  a    c  k    T  o    o  

5    1  4  ·  5  2 |  3  6  ·  3  4 6  3  5 3  |  4 |  
   m  a    n  y      c    l  o  w  n  s      t    

6    6  3   5    3  1 |  4   6  5  ·  1  1  |  7  2  
r    y  n    a      s    t    e  a    l      f  r  

6  |  4  2 |  6 ·  2 4  3 2  ·  2  6 5  2  |  6 ·  2 
o    m      m    y    b  a    g  T  o  o        m  

|  2  7  |  6  1 ·  7  ·  6  |  5  5  2 |  3 6   6  6  
 a  n    y      t    i    m  e  s      h    a  d  

|  4  |  6  ·  7  6  1  3  5 ·  4  3 1  7   2  1 1 7 
     t    o    s  e  l    l    m  y      s  o  u  

7    7  ·  5  3    7   5  ·  5  6  2 4  7  ·  1  5 3  
l        I  T    o    o      m  a  n  y    T  o  o  

 2 3    6  4 7  4  1    7  1  ·  2  1  |  2 4  1 5 
   m    a  n  y    l    i  e    s      j  u  s  t  

1   1    4    2    5 ·  1  |  3    7    3  5 |  6  
   w    a    n    t        a        w  a    y  

|  2    3  ·  6  7  3 6  4  7    2  3  1   7  ·  1  ·  
     o    u  t  T  o  o      m  a  n    y        

7    2  |  2 4  6  7  ·  4    6  |  7  ·  4 2 5    3  
e    y    e  s    i    t    &    #    8  2  1    7  

7  5  1 1  ·  7  |  7    7  6  ·  6  |  1  6  |  7  1    
;  s    a    l    l      o    n      m    e      

4    7  2  3 |  1  |  7    6  3  3    4  ·  5  ·  1 ·  
n    o  w  Y    e    a      I      m    a    d    

2  5 ·  2 |  7  |  3  ·  3  2  7  |  3    4  5   4  |  
e      i    t        c  a  u    s    e      I    

3    2  4  5  2  ·  1  1  5  7 1  |  2  ·  6 ·  3  4  4  
   s  h  o  w      e  m    w    h    o    &  #  8  

|  7  5  |  2  7 1    3  |  1  6  ·  4  6  3 5  6    1  
 2  1    7  ;  s        t  h    e    r  e  a    l  

 3  ·  5  7 7 6 3 ·  5    1    6  
     b  o  s  s      n    o    w